ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ζ 38-40-42
ΤΗΛ: 210 4815734 – 210 4824275
FAX: 210 4815734 Email: info@thprotopsaltis.com